JKS Sommarläger på Visingsö 30 juni-2 juli 2010
Instruktörer: Micke och Johan