SHOTO NIJU KUN
(SHOTOS 20 REGLER)
av Gichin Funakoshi


1. Karate-do wa rei ni hajimari, rei ni owaru koto wo wasurna.
- Karate börjar med bugning och avslutas med bugning.

2. Karate ni sente nashi.
- Karate har ingen första attack.

3. Karate wa gi no tasuke.
- Karate är ett gott hjälpmedel till rättvisa.

4. Mazu jiko wo shire, shikoshite tao wo shire.
- Känn först dig själv, sedan andra.

5. Gijutsu yori shinjutsu.
- Själen (anden) först, tekniken sedan.

6. Kokoro wa hanatan koto wo yosu.
- Var alltid redo att frigöra ditt sinne.

7. Wazawai wa getai ni shozu.
- Olycka kommer alltid från slarv.

8. Dojo nomino karate to omou na.
- Tro ej att karatens lärdomar endast kan brukas i dojon.

9. Karate no shugyo wa issho de aru.
- Karate är ett livslångt lärande.

10. Arai-yuru mono wo karate-ka seyo, soko ni myo-mi ari.
- Placera karaten i ditt dagliga liv och du skall finna den idealiska existensen.

11. Karate wa yu no goto shi taezu natsudo wo ataezareba
moto no mizu ni kaeru.

- Karate är som varmt vatten. Om du ej konstant ger det värme blir det
återigen kallt vatten.

12. Katsu kangae wa motsu na makenu kangae wa hitsuyo.
- Tänk ej att du måste vinna. Tänk hellre att du ej måste förlora

13. Tekki ni yotte tenka seyo.
- Seger beror på din förmåga att skilja sårbara punkter från icke sårbara punkter.

14. Tattakai wa kyo-jutsu no soju ikan ni ari.
- Striden beror på hur du rör dig skyddat och oskyddat. Rör dig såsom
din motståndare.

15. Hito no te ashi wo ken to omoe.
- Betrakta händer och fötter såsom svärd.

16. Danshi mon wo izureba hyakuman no tekki ari.
- Betänk att otaliga motståndare väntar dig när du lämnar ditt hem.
(Det är ditt beteende som orsakar problem från dem)

17. Kamae wa shoshinsha ni ato wa shizentai.
- Nybörjare måste lära sig djup ställning och hållning, en naturlig position
för den avancerade.

18. Kata wa tadashiku jissen wa betsu mono.
- Att öva kata är en sak, att ge sig in i en riktig strid är en annan

19. Chikara no kyojaku, karada no shinshuku, waza no kankyu wo wasaruna.
- Glöm ej: styrka och svaghet i kraft; utsträckning och sammandragning i
kroppen och långsamhet och snabbhet i tekniker. Använd detta korrekt.

20. Tsune ni shinen kufu seyo.
- Tänk ut och skapa sätt att utöva föreskrifterna varje dag.

 


Shoto Niju Kun av Gichin Funakoshi