Karate betyder "tom hand". Karate är en asiatisk kampkonst som ursprungligen kommer från ön Okinawa söder om Japan. Den modernare karaten utvecklades senare i Japan.
Karate-do "den tomma handens väg" ingår i det japanska samlingsnamnet för kampkonster "budo"
som betyder "krigarens väg".

Shotokan är den mest spridda och utövade stilen inom karate i Sverige och i världen.
Namnet Shotokan var ursprungligen namnet på den träningslokal där stilens grundare Gichin Funakoshi (1868-1957) tränade sina elever.
Shoto var hans pseudonym när han skrev poesi, och kan betyder hall.

Nakayama sensei var den som sedan tog över och utvecklade shotokankaraten till vad den är idag:
En kraftfull och dynamisk karate med starka tekniker.
Till sin hjälp hade han världskända karateinstruktörer såsom Asai, Kase, Tanaka, Yahara, Yamaguchi, Ueki, Tomita, Shirai, Enoeda m.fl. Deras uppgift blev att sprida shotokankaraten runt om i världen.

Det finns idag uppskattningsvis närmare 100 shotokankarateklubbar i Sverige.
Dessa är i Sverige fördelade inom de stora shotokan-organisationerna WTKO, JKA, JKS, JSKA och Kase-Ha.I
karate tränar man kihon, kumite och kata:

Kihon är karatens grundtekniker.
Tsuki - slagtekniker, Uchi - genombrytande armtekniker, Keri - sparktekniker och
Uke - blockeringstekniker.
Efterhand som karatekan utvecklas mer och mer på vägen mot svart bälte blir kraven för de
olika teknikerna svårare och svårare att utföra.
Kihon utförs utan motståndare.

Kumite innebär att man använder Kihon (grundtekniker) i en praktisk situation vilket är lika med självförsvar (sparring).
Gohon-kumite, Sanbon-kumite, Ippon-kumite, Ippon-ju-kumite, Ju-kumite (free fight).
Kumite utförs med motståndare.

Kata är förutbestämda rörelsemönster. Slag, sparkar och blockeringar utförs mot ett antal
fingerade motståndare.
Kata utförs utan motståndare.

 

Shotokan kata:

Taikyoku Shodan (I)
Taikyoku Nidan
(II)
Taikyoku Sandan
(III)

Heian Shodan (I)
Heian Nidan (II)
Heian Sandan (III)
Heian Yondan (IV)
Heian Godan (V)

Tekki Shodan (I)
Tekki Nidan (II)
Tekki Sandan (III)

 

 

Bassai Dai
Kanku Dai
Jion
Empi
Jitte
Hangetsu
Gankaku

Bassai Sho

Kanku Sho
Chinte
Unsu
Sochin
Nijushiho
Gojushiho Dai
Gojushiho Sho
Meikyo
Wankan
Jiin


 

Shoto Niju Kun (Shotos 20 Regler) av Gichin Funakoshi

 

Dojo Kun (Dojo regler)

Lathund till Uppförande i Dojon 2019-03-07 (pdf)

 

KWF Graderingsplan ESKD 2019-04-09 (pdf)

 

Bältesfärger & graderingar:
Under normala fysiska förutsättningar och om man tränar regelbundet (minst 2 ggr i veckan) så kan man gradera sig till nytt bälte två gånger per år dvs en gång per termin.
Det är klubbens instruktör som avgör när eleven är "mogen" för gradering.

   
10 kyu - Vitt bälte (alla nybörjare bär vitt bälte)
    9 kyu - Rött bälte
    8 kyu - Orange bälte
    7 kyu - Gult bälte
    6 kyu - Grönt bälte
    5 kyu - Blått bälte
    4 kyu - Blått bälte
    3 kyu - Brunt bälte
    2 kyu - Brunt bälte
    1 kyu - Brunt Bälte
    1 Dan - Svart bälte

 

 

 

 

 

 
Kyu betyder elevgrad och Dan betyder mästargrad.

 

 


Sensei
Gichin Funakoshi (1868-1957)
Shotokan-karatens grundare

 


Sensei Nakayama (1913-1987)

 


Sensei Asai (1935-2006)

 


Sensei Kase (1929-2004)

 


Sensei Enoeda (1935-2003)

 


Sensei Roy Andersson